ความเชื่อวันลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง เป็นพิธีการอย่างหนึ่งที่ชอบทำกันในคืนวันพระจันทร์เต็มดวง เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 เย็นเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และก็เป็นตอนที่น้ำหลากเต็มฝั่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือข้าวของใส่ลงในประดิษฐกรรมรูปต่างๆที่ไม่จมน้ำ ตัวอย่างเช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว อื่นๆอีกมากมาย แล้วก็ค่อยนำไปลอยตามลำธาร โดยมีจุดมุ่งหมาย และก็ความศรัทธาต่างๆกัน ในปีนี้ วันประเพณีลอยกระทง ตรงกับ วันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน 2564 ประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) มิได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ในประเทศจีน อินเดีย เขมร ลาว และพม่า ก็มีการลอยกระทงคล้ายๆ กับบ้านเรา จะต่างกันบ้าง ก็คงเป็นเรื่องรายละเอียด พิธีกรรม และความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น แม้แต่ในบ้านเราเอง การลอยกระทง...