ผู้บริโภคเห็นใจ

เกษตรกรขอผู้ซื้อเห็นอกเห็นใจ ราคาสูง พ้อขายหมูขาดทุน เพื่ออาจจะอาชีพเดียวไว้ ฮึดสู้ต่อหากแม้เงินลงทุนเพิ่ม-หมูเสียหายพุ่ง นายปรีชา กิจถาวร นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ กล่าวถึงสถานการณ์สุกรในขณะนี้ว่า แม้ราคาแนะนำการขายสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ดูหนังออนไลน์ movie ล่าสุดจะอยู่ที่ 82-84 บาทต่อกิโลกรัม ก็ตาม แต่ราคานี้เป็นเพียงการประกาศ เพื่อสะท้อนต้นทุนการเลี้ยงสุกรที่แท้จริงของเกษตรกร โดยราคาขายจริงที่เกษตรกรได้รับแค่เพียง 75-80...