ฝรั่งเศส

เมื่อวานนี้ (12 เดือนธันวาคม) สามัญชนในนิวแคลิโดเนีย ดินแดนโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศสได้ออกมาด้วยกันลงมติมหาชนประกาศเป็นเอกราชต่อประเทศฝรั่งเศส อย่างไรก็แล้วแต่ ผลของการลงคะแนนจำนวนมากกลับชี้ว่า พลเมืองชาวนิวแคลิโดเนียเลือกที่จะ “ไม่” ประกาศเป็นเอกราชต่อประเทศฝรั่งเศส ผลคะแนนกว่า 96.5 เปอร์เซ็นต์ ของผู้มาใช้สิทธิออกเสียงในนิวแคลิโดเนีย ดูหนังออนไลน์ 4k ให้การสนับสนุนตัวเลือก “ไม่” ซึ่งจะทำให้นิวแคลิโดเนียยังคงมีสถานะเป็นดินแดนโพ้นทะเลภายใต้อธิปไตยของฝรั่งเศส อย่างไรก็ดี การลงประชามติในครั้งนี้ถูกกลุ่มผู้รณรงค์การประกาศอิสรภาพของนิวแคลิโดเนียออกจากฝรั่งเศสตัดสินใจคว่ำบาตร ด้วยเหตุผลของการระบาดโควิด-19 กลุ่มชนพื้นเมืองชาวคานัค คือกลุ่มผู้รณรงค์การประกาศอิสรภาพของนิวแคลิโดเนียออกจากฝรั่งเศส ได้ประกาศคว่ำบาตรการทำประชามติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เนื่องจากนิวแคลิโดเนียยังอยู่ภายใต้ช่วงเวลาของการไว้ทุกข์...