มอบปริญญา

คณะกรรมการกลางบริหาร หน่วยงานบริหารสมาพันธ์นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกคำชี้แจงเมื่อคืนนี้วันอาทิตย์ (20 กุมภาพันธ์) เพื่อยื่นข้อเสนอให้ประธานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกปริญญากิตติมศักดิ์ ระดับปริญญาเอก ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่ พลตำรวจตรี ปวีณ พงศ์สิรินทร์ สมัยก่อนรองผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 8 ที่ในขณะนี้หลบภัยในประเทศออสเตรเลีย จากการนำผู้ที่เป็นคนทำความผิดสำหรับการลักลอบนำชาวโรฮิงญาเข้าประเทศและก็อาชญากรรมที่สม่ำเสมอ มาไปสู่กระบวนการยุติธรรม เมื่อปี 2558 “คณะกรรมการกลางบริหาร องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเห็นว่า พลตำรวจตรี ปวีณ พงศ์สิรินทร์ สมควรได้รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ พลตำรวจตรี ปวีณ พงศ์สิรินทร์ และเป็นตัวอย่างอันดีแก่สังคมให้เชิดชูบุคคลที่กระทำความดีโดยสุจริตใจและไม่หวังสิ่งตอบแทน ความดีอันเกิดจากเนื้อแท้แห่งตน ดูหนังnung-sub HDฟรี 2022 ผู้ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์...