รุนแรงลดลง

กระทรวงสาธารณสุข แจงกรณีจัดเตรียมปรับโควิด 19 ไปสู่การดูแลและรักษาตามสิทธิฟรี เนื่องด้วยปัจจุบันนี้ความร้ายแรงของโรคต่ำลง คนเจ็บส่วนมากไม่มีอาการ สามารถดูแลที่บ้านได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องรักษาในโรงหมอ ทำให้มีเตียงรองรับผู้เจ็บป่วยวิกฤตโรคอื่น แล้วก็ถ้าเกิดป่วยไข้โควิด 19 แล้วมีลักษณะอาการเข้าเกณฑ์รีบด่วนวิกฤตยังคงใช้สิทธิ UCEP รักษาทุกแห่งได้ตามเดิม เมื่อวานนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2565) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์...