หมู 2 แสนกิโลกรัม

เบทาโกร แจกแจง หมู 2 แสนกิโลในห้องเย็นจังหวัดสงขลา เป็นการจัดแจงผลิตภัณฑ์ธรรมดา มิได้สะสม บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ได้ออกเอกสารคำชี้แจง จากกรณีที่ปรากฏรายงานข่าวการเข้าตรวจสอบบริษัทห้องเย็นแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสงขลา และพบว่ามีการเก็บรักษาเนื้อสุกรจากบริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม พัทลุง จำนวน 201,650 กิโลกรัมในห้องเย็นดังกล่าวนั้น  ดูหนังออนไลน์ movie...