เป็นกฎหมายเถื่อน

“จิราพร” เริ่มอภิปรายวันที่ 2 จี้ปมปิดเหมืองทองคำอัครา ลั่นมาตรา 44 เป็นข้อบังคับหยาบคาย หวั่นทำประเทศเสียค่าโง่มหาศาล ชี้อนุญาโตตุลาการฯ เลื่อนอ่านคำตัดสินอาจมีขั้นตอนการประนีประนอม อนุมัติสัมปทานเหมือง 4 แปลง เป็นข้อแลกเปลี่ยน วันนี้ (18 ก.พ.) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี วันสุดท้าย ซึ่งมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2...