เสี่ยงโควิดระบาด

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ “ห้ามประชุม-สุมหัว” ที่นำมาซึ่งการแพร่ระบาดวัววิด ส่งผล 1 เดือนพฤศจิกายน ฝืนมีโทษติดตะราง 2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 13) ลงนามโดย พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง...