เหตุเชิญ เพนกวิน-ปวิน-รุ้ง

จุฬาฯ สั่งปลด ‘เนติวิทย์’ พ้นตำแหน่งนายกอบจ. เหตุเชื้อเชิญ เพนกวิน-ปวิน-รุ้ง เซอร์ไพรส์นิสิตใหม่ แฟนเพจ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) รายงานข่าวการสั่งปลดนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนิสิต ดูหนังnung-sub HDฟรี 2022 อ้างอิงตามคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ๐๘๒๑/๒๕๖๕ เรื่อง ลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิตระบุว่า สืบเนื่องจากการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา...